Time-model Wondzorg  thumbnail

Time-model Wondzorg

Published Dec 15, 23
7 min read


Een wond die langer dan drie weken nodig heeft om te genezen valt onder complexe wondzorg. tijdschrift wondzorg. tijdschrift wondzorg. tijdschrift wondzorg. Voorbeelden hiervan zijn wonden die ontstaan zijn door diabetes, een ongeluk, een operatie, kanker of vaatproblemen - tijdschrift wondzorg. In zo'n geval komt de wondconsulent bij u thuis voor advies en instructie, bijvoorbeeld als het gaat om de inzet van hulpmiddelen (zoals een matras of zitkussen), aanpassingen in huis of van uw leefstijl om de wond sneller te laten genezen en pijnbestrijding

De wondconsulent kan worden ingeschakeld door uw wijkteam, de huisarts of het ziekenhuis. Hebt u een wondconsulent nodig of vragen over onze wondzorg? Schakel dan het wijkteam of uw huisarts in.

Wij kunnen in overleg met u natuurlijk wel altijd een machtiging voor u aanvragen. (tijdschrift wondzorg)

Amare Zorg & Zo is een kleinschalige thuiszorgorganisatie, waarbij wij ons vooral richten op het bieden van thuiszorg zoals de cliënt dat wenst en bij de cliënt past! Persoonlijk, betrokken en deskundig - Wondzorg Lochristi. tijdschrift wondzorg. Wij gaan uit van de zorgvraag, waarbij de regie hierover zoveel mogelijk bij de cliënt en het netwerk blijft

Opleiding Wondzorg

Bij Amare Zorg & Zo geloven we in persoonlijk contact - tijdschrift wondzorg. Onze cliënten laten ons binnen in (een deel van) hun leven en daar moeten we op een passende manier mee om gaan. De cliënt verbindt zich met ons, en wij verbinden ons met de cliënt, zorgen voor hen. Door persoonlijke, open en respectvolle zorg te bieden kan de cliënt erop vertrouwen dat wij als organisatie op de best mogelijke manier zorgen voor henEen kleinschalige en persoonlijke manier van werken houdt voor ons in dat wij contact met de cliënt willen hebben, en daardoor beter kunnen inspelen op persoonlijke wensen, behoeften, kracht, zwakte en inzet van kennis, daar waar dit de meeste meerwaarde heeft voor de cliënt. Bij Amare Zorg & Zo vinden we het stimuleren van eigen kracht belangrijk.

Heeft u zich gestoten, bent u gevallen of heeft u een wond omdat u geopereerd bent? Heeft u te lang gelegen en heeft u daardoor een doorligwond? In de meeste gevallen heeft u wondzorg nodig. Er zijn verschillende soorten wonden met diverse oorzaken. tijdschrift wondzorg. Zo zijn er mechanische wonden, zoals een kneus- of schaafwond, of thermische wonden, opgelopen door verbranding of bevriezing

De snijwond ontstaat bij een acute actie als u bijvoorbeeld per ongeluk met een mes in uw hand snijdt. De scheurwond komt meestal voor bij oudere mensen met een dunne of kwetsbare huid en ontstaat door een combinatie van wrijf- en schuifkrachten op de huid. De schaafwond is een oppervlakkige beschadiging van de huid.

Wondzorg Zilververband

Ook voor het verzorgen van uw wonden kunt u thuiszorg aanvragen. tijdschrift wondzorg.

Een wond kan op verschillende manieren ontstaan, bijvoorbeeld wanneer u zich stoot of u uw huid ergens aan openhaalt. Als u langere tijd aan bed of stoel gebonden bent, kunt u last krijgen van wrijf- of doorligwonden. Ook na een operatie kunt u een wond overhouden die tijd en een speciale behandeling nodig heeft om te genezen.

De wijkverpleegkundige komt bij u thuis om de wond te behandelen en het genezingsproces in de gaten te houden - tijdschrift wondzorg (Wondzorg Waasmunster). De verpleegkundige geeft informatie over het ontstaan en de verzorging van de wond maar ook over bewegen, voeding, huidverzorging en andere zaken die helpen de wond sneller te laten genezen en een nieuwe wond te voorkomen

Hoe vaak de wijkverpleegkundige bij u langskomt om uw wond te verzorgen hangt af van de behandeling en wordt met u overlegd. Soms is er sprake van een moeizaam genezingsproces van de wond of is een wond zo ernstig dat u speciale wondzorg nodig heeft. Dan kunt u een beroep doen op een verpleegkundig specialisten van TSN.

Wondzorg Formulier

Om wondzorg te kunnen ontvangen, heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of behandelend specialist in het ziekenhuis. Na een persoonlijke kennismaking en intake bij u thuis door de regisserend wijkverpleegkundige, maken wij samen met uw arts een behandelplan dat past bij uw (thuis)situatie. tijdschrift wondzorg. TSN is één van de oprichters van Verpleegkundige TopzorgEr wordt rekening gehouden met: een degelijke omschrijving, een goede organisatie en een goede opvolging van de zorg. tijdschrift wondzorg. Zo komen tot betere keuzes in de verzorging van wonden. Efficiëntere en kwalitatievere aanpak van de wondzorg. Hierdoor zal ook de gemiddelde duurtijd van de wondverzorging afnemen. 1. Het integreren van de inhoud van het wondzorgdossier in het verpleegdossier

Het uitbreiden van de rol van de referentieverpleegkundige inzake wondzorg in het kader van de terugbetaling wondzorg. 3. Het herzien van de regels betreffende het al dan niet voorschrijven van wondzorg en het behouden hiervan als terugbetalingsmodaliteit (Wondzorg Destelbergen). tijdschrift wondzorg. 4. Het waken over de budgetneutraliteit van deze herziening van de nomenclatuur. 5 Bestaande codes die aangepast of geschrapt worden: toezicht op wonde met bioactief verband wordt toezicht op verband zonder verbandwissel eenvoudige wondzorg met uitzondering van de verstrekkingen die vallen onder de codenummers , , , en wordt eenvoudige wondzorg complexe wondzorg blijft complexe wondzorg specifieke wondzorg wordt geschrapt bezoek van een referentieverpleegkundige bij specifieke wondzorg wordt bezoek van een referentieverpleegkundige bij wondzorg6 Nieuwe codes die toegevoegd worden: Technische verpleegkundige verstrekkingen verwijderen van cutaan hechtingsmateriaal (steeds voorschrift nodig) wonden met wieken en drains (steeds voorschrift nodig) eenvoudige stomazorg complexe stomazorg honorarium voor de aanwezigheid van de vaste verpleegkundige bij het bezoek van een referentieverpleegkundige bij wondzorg Specifieke technische verpleegkundige verstrekkingen Forfaitair honorarium per verzorgingsdag voor patiënten die wondzorg vereisen die zeer uitgebreid is in tijd en/of in oppervlakte7 Voorschrift: (artVoor B1 handelingen is dit niet vereist volgens de regelgeving van de FOD Volksgezondheid (KB van ). De leden van de werkgroep opteren ervoor om wondzorg te kunnen aanrekenen zonder voorschrift wat momenteel een terugbetalings-voorwaarde is - tijdschrift wondzorg. De leden zijn het eens dat ingeval dit voorstel voor het afschaffen van een voorschrift voor wondzorg niet zou aanvaard worden door de Overeenkomstencommissie of het Verzekeringscomité dat de overige hervormingen betreffende wondzorg wel kunnen doorgaan

Wondzorg Kaart

8 Duidelijk onderscheid maken tussen de minimale gegevens die in het wondzorg- en verpleegdossier aanwezig moeten zijn en de gegevens die met andere zorgverleners (huisarts, geneesheerspecialist, ziekenhuis, referentie-verpleegkundigen, ) moeten gecommuniceerd en gedeeld worden. De opmaak van het dossier is niet gebonden aan vormvereisten. Hiervoor wordt geen document opgelegd. De verplichte rapportering aan de doorverwijzende, behandelende of GMD-houdende arts moet minstens gebeuren bij het opstarten van een wondzorg, bij de overgang van eenvoudige naar complexe wondzorg en vice versa, minstens één keer per kalendermaand en op vraag/verzoek van de arts.

De vorm waarin dit gecommuniceerd wordt, moet in overleg met de andere zorgverleners gebeuren en moet kaderen binnen het e- Gezondheidsplan (tijdschrift wondzorg). 9 Verpleegdossier: (art. 8, 4, 2 ) De minimale gegevens die in het wondzorgdossier dat deel uitmaakt van het verpleegdossier, aanwezig moeten zijn, zullen door de controlediensten kunnen gebruikt worden als controle-element, en in voorkomend geval, ter vervanging van het voorschrift

Bijkomende minimale gegevens bij eenvoudige wondzorg: Duidelijke foto bij opstart (op te nemen in homologatie) Startdatum en einddatum van de wondzorg Lokalisatie van de wonde Oorzaak van de wonde Beschrijving eenvoudige wondzorg Ingestelde zorg: aard, frequentie, spreiding: daags Gebruikte ontsmetting Gebruikt verband Compressietherapie10 Voor de volgende gegevens moet vermeld worden of zij van toepassing/gekend zijn of niet: Pijnschaal Uitzonderlijke vraag specialist langere zorg bij amputatie Specifieke ziekten / voorgeschiedenis / negatief beïnvloedende factoren Contact met wondzorgverpleegkundige: ja of neen en identificatiegegevens Kleur van de wonde (T) Exsudaat (M) Verwijderd verband (M) Huid (E) Grootte van de wonde (l x b) in cm Facultatief: Medicatiebeleid (ook OTC) (link Vitalink, Intermed of Brusafe) Deze gegevens moeten kunnen verstuurd worden via een beveiligd netwerk naar andere betrokken zorgverleners.

Wanneer een patiënt weigert een foto te laten nemen van de wonde, bvb - tijdschrift wondzorg. omwille van de plaats, moet dit duidelijk vermeld worden in het verpleegdossier. 11 Bijkomende minimale gegevens bij complexe wondzorg en complexe stomazorg: De minimale gegevens voor eenvoudige wondzorg Duidelijke foto minimaal om de 14 dagen Wonde aanwezig sinds: Overgegaan van eenvoudige naar complexe? Ja Neen Voeding / hydratatie: Wondkweek: Ja Neen Botcontact: Ja Neen Gekende andere onderzoeken: Tabak gebruik: Ja Neen / dag Gestopt > 5 jaar gestopt Allergie? Arteriële belasting? Wondbedweefsel (T) Infectie (I:) Wondranden (E) Grootte van de wonde (diepte) in cm12 Nadere bepalingen inzake wondzorg: (art

Benu Direct Wondzorg

Definities: eenvoudige wondzorg : een wonde waarin het normale helingsproces niet wordt verstoord en waarbij de heling normaliter gebeurt binnen de 14 dagen complexe wondzorg : alle acute en chronische wonden die niet behoren tot de groep van eenvoudige wondzorg, hiertoe behoort ook de eenvoudige wondzorg die na evaluatie verder opvolging als complexe wonde nodig heeft. - tijdschrift wondzorg

Latest Posts

Camera Beveiliging Bord

Published May 03, 24
2 min read

Camera Beveiliging Bedrijf

Published Apr 19, 24
3 min read

Polyurethaan Wondzorg

Published Dec 23, 23
7 min read