Wondzorg Apotheekzorg  thumbnail

Wondzorg Apotheekzorg

Published Dec 17, 23
3 min read


Dus zou ik willen dat we in het beleid dezelfde creativiteit aan de dag leggen als de creativiteit die ik op het terrein zie. Eigenlijk hebben we een dubbel spoor en ik wil vandaag dat dubbele spoor toelichten. combicare wondzorg telefoonnummer. Eén spoor is investeren, het andere spoor is hervormen. combicare wondzorg telefoonnummer. We moeten investeren in maar ook nadenken over het beroep van verpleegkundige en daar ook durven bakens te verzetten

Laat me beginnen met het eerste: investeren. combicare wondzorg telefoonnummer. En sta me toe daar enkele cijfers over te geven, waarbij ik me meteen ook voor wil verontschuldigen. Want het is geenszins mijn bedoeling zelfgenoegzaam over te komen. combicare wondzorg telefoonnummer. Integendeel zelfs. Het is eigenlijk elke dag knokken voor jullie, ook voor ons, en ik denk dat we nog heel veel te doen hebben

En ik moet hier om te beginnen een onderscheid maken tussen mensen die in dienstverband, als loontrekkende werkzaam zijn en mensen die als zelfstandige - zoals jullie - werkzaam zijn - combicare wondzorg telefoonnummer - combicare wondzorg telefoonnummer - combicare wondzorg telefoonnummer. Heel kort over de verpleegkundigen in dienstverband: daar hebben we intussen ingezet op een loonsverhoging voor het zorgpersoneel via de invoering van het zogenaamde IFIC-model dat werd uitgewerkt door de vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers

En dat kan onder andere met aantrekkelijke lonen (combicare wondzorg telefoonnummer). De situatie voor de zelfstandige thuisverpleegkundige is natuurlijk anders. Jullie weten dat beter dan ik. Zelfstandige thuisverpleegkundigen worden per prestatie betaald (combicare wondzorg telefoonnummer). Laat me misschien meteen erkennen wat de uitdagingen zijn, de moeilijkheden en meteen een paar reflecties hierover. We komen uit een periode met een hoge inflatie

Wondzorg - Thuisverpleging Sint-lievens-houtemDaarmee zijn de zelfstandige zorgverleners toch beter beschermd dan andere zorgverleners. Begin januari werd een belangrijke indexmassa voor jullie uitgekeerd, 165 miljoen euro. Dat is toch wel wat. combicare wondzorg telefoonnummer. Begin januari volgend jaar volgt er nog eens een belangrijke indexaanpassing, goed voor 125 miljoen euro voor de thuisverpleging. combicare wondzorg telefoonnummer. Die indexmassa geeft mogelijkheden om nieuwe beleidsinitiatieven te nemen

Het door de ziekteverzekering voorziene indexmechanisme reageert met wat vertraging op de hoge inflatie - combicare wondzorg telefoonnummer. Vandaar dat we al twee keer iets extra's hebben ondernomen. combicare wondzorg telefoonnummer. In juni 2022 hebben we een versnelde indexering van 2 procent doorgevoerd - combicare wondzorg telefoonnummer. In 2023 hebben we een bijkomende premie ingevoerd voor zorgverleners die geconventioneerd zijn, in de thuisverpleging is dat een heel grote groep

Die bijkomende premie voor geconventioneerde thuisverpleegkundigen bedraagt 945 euro bruto, en je moet wel een minimale activiteitsdrempel van 11 - combicare wondzorg telefoonnummer. 000 euro prestaties per jaar hebben (combicare wondzorg telefoonnummer). Nog voor de zelfstandigen is er eindelijk een akkoord om geld dat nog beschikbaar was in het Zorgpersoneelfonds in te zetten voor de zelfstandigen in de thuisverplegingDaardoor komt er een project om herintreden voor zelfstandigen te ondersteunen (combicare wondzorg telefoonnummer). Dat zal nog even tijd vragen om uit te werken maar ik ben blij dat eindelijk de kogel door de kerk is (combicare wondzorg telefoonnummer). Waarom geef ik toch heel kort die investeringen mee? Niet om zelfgenoegzaam te zijn, ik weet dat we nog heel veel werk hebben

Latest Posts

Camera Beveiliging Bord

Published May 03, 24
2 min read

Camera Beveiliging Bedrijf

Published Apr 19, 24
3 min read

Polyurethaan Wondzorg

Published Dec 23, 23
7 min read